Tarievenlijst 2016

Tarieven lijst 2016 Radix Fysiocare.
Deze tarieven worden gehanteerd als uw behandeling niet (meer) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.
Dit kunnen andere tarieven zijn dan de tarieven die met de zorgverzekeraars zijn afgesproken voor rechtstreekse declaratie.

Zitting Fysiotherapie in de praktijk € 36,50
Zitting Fysiotherapie incl. toeslag aan huis: € 49,00
Zitting Orthopedisch Manuele Therapie in praktijk: € 49,75
Zitting Orthopedische Manuele Therapie incl. toeslag aan huis: € 62,50
Screening in de praktijk: € 17,00
Screening, intake en onderzoek in de praktijk: € 50,00
Intake en onderzoek na screening in de praktijk: € 33,50
Intake en onderzoek na screening incl. toeslag aan huis: € 46,50
Intake en onderzoek na verwijzing in de praktijk: € 47,00
Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis: € 60,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek incl. rapportage (consult): € 66,50
Eenvoudige korte rapportage: € 66,50
Meer gecompliceerde tijdrovende rapportage: € 133,00
Niet nagekomen afspraak, binnen 24 uur afgezegd: 100% berekend.
Verstrekte verband- en hulpmiddelen en andere producten: Prijslijst